Νέες Ημερομηνίες

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για το Β’ Κύκλο τις Κατηγορίες Ενέργειας πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από́ δυνητικούς δικαιούχους, από́ την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, έως και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023Στον χώρο της εστίασης, η φορολογική συμμόρφωση είναι απαραίτητη, αλλά πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει διαπιστώσει πολλές παρατυπίες, αλλά προτείνει επίσης λύσεις μέσω νέων φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών.

Προβλήματα στην Εστίαση

Κατά τους φορολογικούς ελέγχους, η ΑΑΔΕ ανέδειξε αρκετά κοινά προβλήματα:

1. Μηχανισμοί που δεν καταγράφουν τραπέζια και παραγγελίες: Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μηχανισμούς που δεν καταγράφουν σωστά τις παραγγελίες και τα τραπέζια, δημιουργώντας κενά στην φορολογική αναφορά.

2. Καταγραφή παραγγελιών εκτός ΦΗΜ: Αντί να καταγράφουν τις παραγγελίες στον φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜ), ορισμένες επιχειρήσεις τις καταγράφουν μόνο σε αρχεία στον υπολογιστή.

3. Δελτία παραγγελίας που ακυρώνονται χωρίς καταγραφή: Πολλές φορές, δελτία παραγγελίας εκδίδονται αλλά είτε ακυρώνονται χωρίς καταγραφή στη φορολογική μνήμη είτε δεν εκδίδεται τελική απόδειξη, δημιουργώντας ανεπίλυτα προβλήματα.

4. Διαγραφή τζίρος εκ των υστέρων: Επιπλέον, παρατηρήθηκε η πρακτική της διαγραφής τζίρου εκ των υστέρων, κάτι που είναι αντίθετο με τις φορολογικές απαιτήσεις.

Λύσεις με Φορολογικούς Μηχανισμούς και Ταμειακές Μηχανές

Η ΑΑΔΕ προτείνει λύσεις μέσω νέων φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών νέου τύπου:

1. Υποχρεωτική χρήση ειδικών φορολογικών μηχανισμών: Οι επιχειρήσεις εστίασης που δέχονται παραγγελίες εντός του καταστήματός τους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς, όπως το ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ή η Ταμειακή Μηχανή εστιατορίου.

2. Καταγραφή ανοικτών τραπεζιών και εκκρεμών παραγγελιών: Οι νέοι μηχανισμοί καταγράφουν στη φορολογική μνήμη τους εκκρεμείς παραγγελίες (γνωστά και ως "ανοικτά" τραπέζια) και τις εκκρεμείς προς έκδοση αποδείξεις.

3. Έκδοση "Z" απόδειξης: Ο "Z" αποτελεί μια ειδική απόδειξη που εκδίδεται όταν κλείνουν όλα τα ανοικτά τραπέζια, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.


Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"

Μέσω του προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ," οι επιχειρήσεις εστίασης που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα μπορούν να ενισχυθούν και να αντικαταστήσουν τις παλαιές ταμειακές μηχανές:

Κατηγορία 6: Επιχειρήσεις εστίασης που δέχονται παραγγελίες για σερβίρισμα εντός εστιατορίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση.

Οι προϋποθέσεις είναι απλές και περιλαμβάνουν το ότι η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης, να έχει έναν ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, και να δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.


Σημαντικές Ημερομηνίες

Για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν σημαντικές ημερομηνίες να παρακολουθήσουν:

Παραγωγή ΦΗΜ νέου τύπου: Οι νέοι φορολογικοί μηχανισμοί αναμένεται να παραχθούν από τους κατασκευαστές έως το Σεπτέμβριο 2023.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης - Α' Κύκλος: Οι αιτήσεις για τον Α' Κύκλο στις Κατηγορίες Ενέργειας 5 και 6 μπορούν να υποβληθούν από 1η Ιουνίου 2023 έως 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης - Β' Κύκλος: Οι αιτήσεις για τον Β' Κύκλο στις Κατηγορίες Ενέργειας 5 και 6 μπορούν να υποβληθούν από 1η Οκτωβρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πραγματοποίηση αγορών με χρήση των vouchers: Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.


Χρηματοδότηση και Αναβάθμιση των Ταμειακών Μηχανών

Για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να αναβαθμίσουν τις ταμειακές τους μηχανές, παρέχεται χρηματοδότηση ύψους 380,00 ευρώ ανά δηλωμένο ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχείρησης εστίασης που πρέπει να αντικατασταθούν.

Συνολικά, περίπου 82.000 ταμειακές μηχανές πρέπει να αναβαθμιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024.

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις εστίασης να αξιοποιήσουν αυτήν τη χρηματοδότηση και να προβούν στις απαραίτητες αναβαθμίσεις.


Με αυτά τα μέτρα, η εστίαση προσαρμόζεται στις σύγχρονες φορολογικές απαιτήσεις και προάγει τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανόνες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ακρίβεια των φορολογικών διαδικασιών.