Εντάξτε το κατάστημά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας, εξοπλίζοντάς το με ένα ειδικά προσαρμοσμένο για την υπηρεσία αυτή Σύστημα Ταμείου της RBS και αποκτήστε κύρος, επισκεψιμότητα και νέα έσοδα, εύκολα και γρήγορα!

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασμούς τους σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία κ.ά., καθώς και να προμηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται με την καταβολή μετρητών, και ισόποση χρέωση του ειδικού λογαριασμού που θα τηρεί το κατάστημα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή με τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σημείο Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Η RBS ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σχεδιασμού και διάθεσης ταμειακών συστημάτων, διαμόρφωσε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα μια σειρά εξελιγμένων Συστημάτων Ταμείου (κατασκευασμένων από την MAT Technology Α.Ε.), τα οποία συνδεόμενα με ασφαλή τρόπο με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρουν προς τους καταναλωτές, όλες τις πιο πάνω δυνατότητες της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot», στα επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Τα επιχειρηματικά οφέλη για το “Σημείο Πληρωμής” από την ένταξή του στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot»

 

  • Αύξηση επισκεψιμότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα.

Η καθημερινή πελατεία αυξάνεται και δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέματα και χρηματοοικονομικά κόστη.

  • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και κύρος

Η σηματοδότηση του καταστήματος ως εγκεκριμένου σημείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει κύρος και αναγνωρισιμότητα και το διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, το κατάστημα απολαμβάνει ιδιαίτερης προβολής, τόσο μέσα από τις τακτικές διαφημιστικές καμπάνιες της Εθνικής Τράπεζας για το δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot», όσο και μέσα από την ένταξή του σε ειδική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα «Σημεία Πληρωμής».

  • Ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ.

Η Εθνική Τράπεζα, με την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συμφωνιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, θα επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στο «i-bank Simple Pay Spot». Έτσι το Σημείο Πληρωμής, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, εξασφαλίζει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες προς διάθεση στους καταναλωτές.

 

Επέλεξε αυτό που σου ταιριάζει:

 

 

blue possblue-poss-plus-logo