Μεταχειρισμένη ταμειακή μηχανή;

Τι κάνω την παλιά μου ταμειακή μηχανή; Ο νόμος είναι σαφής. Η ταμειακή μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το ίδιο ΑΦΜ. Από 1/1/2015 κάθε αλλαγή που γίνεται σε φορολογικό μηχανισμό ή σε φορολογική ταμειακή μηχανή και αφορά την έναρξη (αγορά νέας) Περισσότερα..